Төбәк бюджетлары белән үзара мөнәсәбәтләр бүлеге

назад
  • 2003 елның 6 октябрендә чыккан “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның төп принциплары турында” Федераль законның Татарстан Республикасында тормышка ашырыду барышында муниципаль берәмлекләрдә бюджет процессын норматив-хокукый яктан тәэмин итүне тикшерү;
  • Җирле үзидарә һәм бюджетара мөнәсәбәтләр реформасы барышында җирле үзидарә органнарына методологик һәм практик ярдәм күрсәтү;
  • Җирле үзидарә органнарының Россия Федерациясенең бюджет буенча законнарын үтәүне тикшерү, бюджет средстволарын тотканда нәтиҗәлелекне арттыру һәм җирле бюджетларның салым һәм салым булмаган керемнәрен арттыру буенча чаралар үтәү;
  • Ел саен киләсе финанс елына Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Бюджет юлламасын әзерләүдә җирле үзидарә органнары белән җирле бюджетларның фараз күрсәткечләрен билгеләүдә чыганак булган мәгълүматлар , Россия Федерациясе һәм Татарстан Республиксы бюджет законнары нормаларына туры килүче бюджетара трансфертларның күләме һәм төрләрен билгеләү өлешендә катнаша
Муниципаль берәмлек төрләре буенча җирле бюджетлар үтәелешен анализлау: керемнәр, чыгымнар, бюджетара мөнәсәбәтләр, расланган бюджетка үзгәртүләр кертү, бюджеткакертемнәрне булдырмау динамикасы, бюджет учрежденияләренең кредитор әҗәте динамикасы.
Гарифуллина Ләйлә Фаил кызы
Төбәк бюджетлары белән үзара мөнәсәбәтләр бүлеге
Гарифуллина Ләйлә Фаил кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
264-78-49
Email:
Ханзафарова Фәридә Әсгать кызы
Бүлек мөдире урынбасары
Телефон:
(843) 264-78-86
Email:
Нәҗмиева Венера Садри кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-78-55
Email:
Федагина Ольга Александровна
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-79-17
Email:
Галимуллина Рушана Мансур кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 264-79-52
Email:
Васильева Людмила Валерьевна
Төп киңәшче
Телефон:
264-79-12
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования