Коррупциягә каршы хокукый белем

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон җәмгыятьтә коррупциячел үз-үзен тотышка тискәре мөнәсәбәт формалаштыруга, коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәлелеген арттыру буенча дәүләт органнары эшчәнлегенең төп юнәлешләренә юнәлтелгән чаралар күрүне кертә. Коррупциягә каршы көрәш коррупциячел хокук бозуларны кылган өчен эзәрлекләүгә юнәлтелгән хокукый чараларны куллануда гына түгел, гражданнарның православие дәрәҗәсен арттыру, үз-үзен тотышының, белеменең һәм тәрбиясенең коррупциягә каршы стандартларын популярлаштыру, гражданның коррупциягә каршы үз-үзен тотышын формалаштыруга юнәлдерелгән превентив эштә дә чагыла. Практика күрсәткәнчә, хокук бозуларны кисәтү максатлары, барыннан да элек, гражданнарны үз хокукларын яклау һәм үз мәнфәгатьләрен яклау өчен законнарны мөстәкыйль куллануга өйрәтүгә ирешә.

2018-2020 елларга коррупциягә каршы көрәш илкүләм планының төп бурычларының берсе - хезмәткәрләрнең коррупциягә каршы үз-үзләрен тотышын формалаштыруга, җәмгыятьтә коррупциягә каршы стандартларны популярлаштыруга һәм иҗтимагый хокук белемен үстерүгә юнәлдерелгән агарту, мәгариф һәм башка чараларның нәтиҗәлелеген арттыру. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан Республикасы Генераль прокуратурасы коррупциягә каршы көрәшнең төп элементы буларак хокукый тәрбиягә зур игътибар бирә.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International