Максатлар һәм бурычлар

Татарстан Республикасы финанс министрлыгы Татарстан Республикасында бердәм финанс, бюджет, салым сәясәтененең үтәлешен тәэмин итә һәм Татарстан Республикасының башкарма хакимиятендәге башка органнарның бу сферадагы эшчәнлеген координацияли;

Министрлыкның бурычларына түбәндәгеләр керә:

 • Татарстан Республикасында бердәм финанс, бюджет, салым һәм валюта сәясәтененең үтәлешен тәэмин итү;
 • Татарстан Республикасында финанс базарлары үсеше сферасында бердәм сәясәт үтәлешен тәэмин итү;
 • Татарстан Республикасының социаль-иктисадый үсеше өстенлекле юнәлешләрендә финанс ресурсларын концентрацияләү;
 • Татарстан Республикасы бюджет проектын төзү һәм билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы бюджетының үтәлешен тәэмин итү;
 • Татарстан Республикасы бюджеты һәм Татарстан Республикасының берләштерелгән бюджеты үтәлеше турында хисап тоту;
 • дәүләт алынмалары программасын эшләү һәм билгеләнгән тәртиптә программаны гамәлгә ашыру.


Министрлык түбәндәге төп функцияләрне башкара:

 

 • Татарстан Республикасы бюджет системасын һәм бюджетара мөнәсәбәтләрне камилләштерү өчен тәкъдимнәрен әзерли, чаралар гамәлгә ашыра;
 • Билгеләнгән тәртиптә озак, уртача һәм кыска сроклы перспективада Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеше фаразын эшләүдә катнаша;
 • икътисадны финанс савыктыру һәм структурасын үзгәртеп кору, үз илебездә җитештерелгән товар, эш башкару һәм хезмәт күрсәтүгә ярдәм итү һәм аларның интересларын саклау буенча чараларны эшләүдә һәм тормышка ашыруда катнаша;
 • Татарстан Републикасының кредит бирү һәм акча сәясәтенең төп юнәлешләре, икътисадтагы исәпләү һәм түләү хәлен камилләштерү буенча тәкъдимнәр хәзерләүдә катнаша;
 • зур салым түләүченең түләүләренә мониторинг үткәрә;
 • Республиканың максатчан программаларын эшләүдә катнаша һәм аларны билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасының бюджет средстволары исәбенә финанслауны тәэмин итә;
 • Татарстан Республикасында инвестиция сәясәтнең гамәлгә ашырылуын тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар булдыра, республика инвестиция программаларын булдыруда һәм финанслаштыруда катнаша;
 • Билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы закон проектларын һәм Татарстан Республикасының башка норматив актларын булдыруда катнаша һәм башкалар.


Татарстан Республикасы Финанс министры - Гайзатуллин Радик Рәүф улы

 

 

 

 

Соңгы яңарту: 2022 елның 12 сентябре, 16:24

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International