Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының "Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 20.12.2016 ел, № 21-52-59 боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт (муниципаль) казна, бюджет һәм автоном учреждениеләре тарафыннан чыгымнарын планлаштыруны һәм хәл итүне оештыру буенча эш регламентына үзгәрешләр кертү хакында" 2018 елның 30 ноябреннән 21-52-245/1 номерлы карары
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International