Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының «Татарстан Республикасы казнасы мөлкәте составында объектлар (финанс булмаган активлар) буенча аналитик исәп алып бару тәртибе турында" 2016 елның 30 маендагы 09-63 номерлы боерыгы»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International