Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының «“Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында” Федераль законның 99 статьясындагы 5 өлешендә күздә тотылган контрольлек субъектлары белән берлектә эшләү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 23.06.2017 ел, № 21-41-99 боерыгы
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International