Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының "Татарстан Республикасы бюджетыннан максатчан билгеләнешле бюджетара трансфертлар биргәндә максатчан билгеләнешле субсидия, субвенция, башка бюджетара трансферт бирү турында уведомление җибәрү тәртибен раслау хакында" 2018 елның 20 февраленнән 02-17 боерыгы
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International