Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының "Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 2019 елда бюджетара трансфертлар күчерү буенча Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы вәкаләтләрен тапшыру турында" 24.12.2018, №02-147 боерыгы
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International