Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджет кредитлары бирү (файдалану, кире кайтару) тәртибен раслау турында» 2010 ел, 29 гыйнвар, 44 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджет кредитлары бирү (файдалану, кире кайтару) тәртибенә үзгәреш кертү хакында" проекты
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International