“Татарстан Республикасы бюджетыннан максатчан билгеләнешкә ия булган бюджетара трансфертлар биргән вакытта, максатчан билгеләнешкә ия булган субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар бирү турында хәбәр итү тәртибен раслау турында” Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы боерыгы проекты
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International