Гражданнар өчен ышаныч һәм "туры элемтә" телефоннары

Хөрмәтле гражданнар!

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының Казначылык Департаментында ришвәтчелек күренешләре турында хәбәр итү өчен “ышаныч телефоннары” эшли:

Куракина Елена Владиславна –  кадрлар бүлеге башлыгы, телефоны: 264-79-77, факс: 264-78-01, электрон адресы: Elena.Kurakina@tatar.ru

Казначылык Департаменты буенча:

Старцев Игорь Анатольевич  – кадрлар бүлеге башлыгы, телефоны: 291-95-63, факс: 291-95-68, электрон адресы: Igor.Starcev@tatar.ru

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International